Prefabrykacja rozdzielni

Wykonujemy

  • złącza kablowe
  • rozdzielnie pomiarowe
  • rozdzielnie budowlane
  • rozdzielnie elektryczne
  • szafy automatyki
  • baterie kondensatorów