Sieci elektroenergetyczne

instalacje-elektroenergetyczne
W zakresie usług posiadamy:
  • Budowa linii napowietrznych nn i ŚN
  • Budowa linii kablowych nn i ŚN
  • Stacje transformatorowe

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że z dniem 1 Stycznia 2019 r.
EL-MIS USŁUGI ELEKTRYCZNE MICHAŁ ZIĘTARA.
zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul.Karpacka 27 w Łodzi region Górna
93-536 Łódź

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wysyłanych paczkach.

Z poważaniem,
MICHAŁ ZIĘTARA