Usługi minikoparką

Nasza firma wykonuje profesjonalne usługi minikoparką, a także jej wynajem na terenie całego województwa łódzkiego, w tym przede wszystkim Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Łaska, Zgierza i Strykowa.

Wśród świadczonych przez nas usług wyróżnić można przede wszystkim wykopy minikoparką:

  • pod wodę,
  • pod prąd, kable, światłowody czy drenaże,
  • pod sieci wodno-kanalizacyjne,
  • pod płoty i ogrodzenia,
  • pod budynki i fundamenty.

Oprócz tego rodzaju prac budowlanych, zajmujemy się również profilowaniem terenu budowlanego, użytkowego, a nawet ogródków. Oznacza to po prostu kształtowanie powierzchni rodzimego gruntu w taki sposób, aby stał się on dostosowany do planowanych na nim robót. W takiej sytuacji użycie tego rodzaju sprzętu jest niezbędne do precyzyjnego wykonania procesu niwelacji i skarpowania.

Inną ze świadczonych przez naszą firmę usług minikoparką jest przygotowywanie nawierzchni pod budowę chodnika, podjazdu czy drogi, wykonanych z kostki. Proces ten nazywa się korytowaniem. Dzięki użyciu naszego sprzętu można zapewnić dokładne wykonanie korytowania, a w rezultacie także odpowiedniej podbudowy i ułożenia gotowej nawierzchni.

Zajmujemy się również oczyszczaniem i pogłębianiem rowów melioracyjnych. Tego typu prace są konieczne, aby nadmiar wody z danego akwenu miał swoje ujście i nie zalał okolicznych terenów. Dzięki odpowiedniemu wykopywaniu, oczyszczaniu i regularnemu pogłębianiu rowów w prosty sposób można nawadniać poszczególne tereny zielone, a jednocześnie dbać o odpowiedni poziom wody w zbiornikach wodnych.

Oferujemy również prace oparte na obkopywaniu fundamentów, co ma szczególne znaczenie w przypadku budowy domu, nowej siedziby firmy czy innego budynku.

Oprócz samych usług polecamy również wynajem minikoparki, na wspólnie ustalonych warunkach współpracy.

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że z dniem 1 Stycznia 2019 r.
EL-MIS USŁUGI ELEKTRYCZNE MICHAŁ ZIĘTARA.
zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul.Karpacka 27 w Łodzi region Górna
93-536 Łódź

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wysyłanych paczkach.

Z poważaniem,
MICHAŁ ZIĘTARA