Instalacje elektryczne

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie montażu instalacji elektrycznych. Zajmujemy się doradztwem technicznym oraz projektowaniem instalacji , jak również montażem wszystkich jego elementów.

więcej

Instalacje teletechniczne

Oferujemy również szeroki zakres usług opartych na montażu i projekcje instalacji teletechnicznych.Obejmują między innymi systemy przeciwpożarowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, telewizję dozorową, systemy parkingowe, opierające się na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych oraz sieć lan

więcej

Automatyka Przemysłowa/BMS

Oferujemy kompleksowe tworzeniu optymalnych systemów sterowania automatyki przemysłowej oraz ich realizacje .Wykonuje układy sterowania i napędu, prefabrykację szaf sterowniczych, systemy wizualizacji i monitorowania procesów przemysłowych, montaż, wdrożenie oraz uruchomienie projektu instalacji jak również przeglądy, pomiary i konserwację maszyn.

więcej

Sieci elektroenergetyczne

Fachowcy naszej firmy zajmują się między innymi zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego na terenie województwa łódzkiego. Osiągają to poprzez prawidłowe zamontowanie sieci elektroenergetycznych. Na podstawie odpowiednio założonych stacji transformatorowych tworzą linie kablowe ziemne lub napowietrzne.

więcej

Projektowanie instalacji

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, dlatego też oferujemy doradztwo techniczne, do którego zalicza się między innymi projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i innych. Pomagamy w planowaniu szczegółowego rozmieszczenia poszczególnych elementów.

więcej

Prefabrykacja rozdzielni

Oprócz oferowanych klientom usług zajmujemy się także wykonywaniem prefabrykacji rozdzielnic nn. Prefabrykacja rozdzielni w naszej firmie opiera się na tworzeniu między innymi złącz kablowych, szaf automatyki, baterii kondensatorów, jak również elementów pomiarowych, budowlanych i elektrycznych.

więcej

Pomiary elektryczne

Wykonując swoją pracę, najczęściej mamy wtedy bezpośredni kontakt z prądem. Dlatego też, dbając o bezpieczeństwo, sporządzamy kompleksowe pomiary elektryczne. Są one szczególnie ważne przy procesie projektowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych czy wyrównawczych. Dodatkowo sprawdzamy automatykę przemysłową oraz linie energetyczne.

więcej

Usługi minikoparką/koparko-ładowarką

Nasza firma oferuje również szeroki zakres usług minikoparką oraz koparko-ładowarką Wykonujemy różnego rodzaju wykopy, korytowanie , skarpowanie czy pogłębianie i oczyszczanie rowów melioracyjnych. Pomagamy również w pracach typowo budowlanych, takich jak chociażby obkopywanie fundamentów.

więcej